ข่าวและกิจกรรมของวิทยาลัย

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ในโครงการกองทุนการศึกษา และพบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน-นักศึกษา Read More

รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 1 เดียว อศจ.ปทุมธานี อาชีวะสุดเจ๋งผงาดผ่านเข้ารอบสุดท้าย คว้ารางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ STARTUP ระดับประเทศ Read More

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตร

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read More

ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบุรี ครบรอบ 117 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวส.1 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง แรงงานพันธุ์ใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 Read More

อบรมความรู้เรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่

นายจตุงรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อบรมความรู้ เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ 4 ทักษะสู่ความสำเร็จ Learning Skill Thinking skill Working Skill Life Skill Read More

รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเข้ารับเกียรติบัตรจาก พันจ่าเอกสันติ เลิสไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี Read More

รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน – นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก Read More

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก

4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก Read More

โครงการจิตอาสา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Read More

ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 Read More

P-TECH CLIP VIDEO

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายการศึกษา