ข่าวและกิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Read More

ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 Read More

กิจกรรมการเลือกตั้งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Read More

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2561

Read More

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป Read More

พิธีมอบรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ

Read More

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

Read More

กิจกรรมงานลอยกระทง 2560

Read More

ดูงานสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสมาร์ทเอสเอ็มอี

Read More

วันสถาปนาวิทยาลัย

Read More

วางพานพุ่มถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

Read More

P-TECH CLIP VIDEO

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายการศึกษา