ข่าวและกิจกรรมของวิทยาลัย

โครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ. ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 Read More

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ในโครงการกองทุนการศึกษา และพบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน-นักศึกษา Read More

รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 1 เดียว อศจ.ปทุมธานี อาชีวะสุดเจ๋งผงาดผ่านเข้ารอบสุดท้าย คว้ารางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ STARTUP ระดับประเทศ Read More

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตร

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read More

ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบุรี ครบรอบ 117 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวส.1 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง แรงงานพันธุ์ใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 Read More

อบรมความรู้เรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่

นายจตุงรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อบรมความรู้ เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ 4 ทักษะสู่ความสำเร็จ Learning Skill Thinking skill Working Skill Life Skill Read More

รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเข้ารับเกียรติบัตรจาก พันจ่าเอกสันติ เลิสไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี Read More

รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน – นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก Read More

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก

4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก Read More

โครงการจิตอาสา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ Read More

P-TECH CLIP VIDEO

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายการศึกษา