ข่าวและกิจกรรมของวิทยาลัย

โครงการจิตอาสา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Read More

ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 Read More

กิจกรรมการเลือกตั้งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Read More

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2561

Read More

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป Read More

พิธีมอบรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ

Read More

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

Read More

กิจกรรมงานลอยกระทง 2560

Read More

ดูงานสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสมาร์ทเอสเอ็มอี

Read More

วันสถาปนาวิทยาลัย

Read More

วางพานพุ่มถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี Read More

P-TECH CLIP VIDEO

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายการศึกษา