ข่าวและกิจกรรมของวิทยาลัย

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป Read More

พิธีมอบรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ

Read More

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

Read More

กิจกรรมงานลอยกระทง 2560

Read More

ดูงานสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสมาร์ทเอสเอ็มอี

Read More

วันสถาปนาวิทยาลัย

Read More

วางพานพุ่มถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

Read More

มอบรางวัลนักศึกษา

25 กรกฎาคม 2560 นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี ได้ทำการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา Read More

ออกหน่วยบริการจิตอาสา

คณะอาจารย์แผนกต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาออกหน่วยบริการจิตอาสา บริการประชาชน ที่วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี Read More

กีฬาสี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 Read More

กิจกรรมปลูกป่า

โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม Read More

P-TECH CLIP VIDEO

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายการศึกษา