ข่าวและกิจกรรมของวิทยาลัย

ดูงานสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสมาร์ทเอสเอ็มอี

Read More

วันสถาปนาวิทยาลัย

Read More

วางพานพุ่มถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

Read More

มอบรางวัลนักศึกษา

25 กรกฎาคม 2560 นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี ได้ทำการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา Read More

ออกหน่วยบริการจิตอาสา

คณะอาจารย์แผนกต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาออกหน่วยบริการจิตอาสา บริการประชาชน ที่วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี Read More

กีฬาสี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 Read More

กิจกรรมปลูกป่า

โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม Read More

P-TECH CLIP VIDEO

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

เครือข่ายการศึกษา

ปิดโหมดสีเทา