มอบรางวัลนักศึกษา

25 กรกฎาคม 2560 นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี ได้ทำการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา