รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

อาจารย์ประสาตร์ วงสนิด นำนักศึกษา ระดับ ปวช.โครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้าแข่งขัน startup ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 119 ทีม จาก 101 วิทยาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทน 50 ทีมไปแข่งขันในระดับต่อไป