อบรมความรู้เรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่

นายจตุงรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อบรมความรู้ เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ 4 ทักษะสู่ความสำเร็จ Learning Skill Thinking skill Working Skill Life Skill