วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560
ประชารัฐ ปทุมธานีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทย เรียนอาชีวะ สร้างทักษะแรงงาน Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางเกษตรที่ชุมชนวัดโพธิ์เลื่อน
วันครู 16 มกราคม 2560 ที่อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นำ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นำ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี