ข่าวกิจกรรม

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ


วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องใจวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยช่วงเช้าทำกิจกรรม ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตร ฟังเทศ ส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

โครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ


วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ. ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ในโครงการกองทุนการศึกษา และพบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน-นักศึกษา

รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ


วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 1 เดียว อศจ.ปทุมธานี อาชีวะสุดเจ๋งผงาดผ่านเข้ารอบสุดท้าย คว้ารางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ STARTUP ระดับประเทศ

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตร


พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลฯ


วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบุรี ครบรอบ 117 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวส.1 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง แรงงานพันธุ์ใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0