ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

36

นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นำ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แบ่งปัน