กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

51

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางเกษตรที่ชุมชนวัดโพธิ์เลื่อน

แบ่งปัน