ออกหน่วยบริการจิตอาสา

16

คณะอาจารย์แผนกต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาออกหน่วยบริการจิตอาสา บริการประชาชน ที่วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

แบ่งปัน