Blog

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ในโครงการกองทุนการศึกษา และพบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน-นักศึกษา

รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ


วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 1 เดียว อศจ.ปทุมธานี อาชีวะสุดเจ๋งผงาดผ่านเข้ารอบสุดท้าย คว้ารางวัลโครงการวิทยาศาสตร์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ STARTUP ระดับประเทศ

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตร


พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลฯ


วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ร่วมแสดงงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบุรี ครบรอบ 117 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวส.1 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง แรงงานพันธุ์ใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0

อบรมความรู้เรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่


นายจตุงรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อบรมความรู้ เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ 4 ทักษะสู่ความสำเร็จ Learning Skill Thinking skill Working Skill Life Skill

รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33


ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเข้ารับเกียรติบัตรจาก พันจ่าเอกสันติ เลิสไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน – นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก


4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก

โครงการจิตอาสา


คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์