กิจกรรมปลูกป่า

โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

กีฬาสี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชารัฐ

ประชารัฐ ปทุมธานีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทย เรียนอาชีวะ สร้างทักษะแรงงาน Thailand 4.0

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางเกษตรที่ชุมชนวัดโพธิ์เลื่อน

วันครู

วันครู 16 มกราคม 2560 ที่อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี

ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย

นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นำ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นำ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2559

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี