ติดต่อวิทยาลัย

Contact Us

ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ


ติดต่อวิทยาลัย

Address: 130 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Phone: 02-979-6720

Email: p.tech.phathum@gmail.com