กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก

4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก