กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

นายวันเดิม มีความดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพและความร่วมมือ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีบูธกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำและการประกวดชุดรีไซเคิล ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วันพุธที่ 21 กันยายน 2565