ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบูรณะองค์พระธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ของวัดขะจาว ทอดถวาย ณ วัดขะจาว
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ร่วมทำบุญโดยการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “กฐิน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น” สาขาตลาดพูนทรัพย์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 001-7-25971-3