พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

ผอ.จตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา พร้อมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ โดม วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565