พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562