ออกหน่วยบริการจิตอาสา

คณะอาจารย์แผนกต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาออกหน่วยบริการจิตอาสา บริการประชาชน ที่วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี