๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องใจวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยช่วงเช้าทำกิจกรรม ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตร ฟังเทศ ส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรมวันพ่อ