ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. ปวส.

แผนกช่างอุตสาหกรรม

สาขาช่างยนต์ (ปวช./ปวส.)

สาขาช่างไฟฟ้า (ปวช./ปวส.)

สาขาบริหารธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)

สาขาการบัญชี (ปวช./ปวส.)

สาขาการตลาด (ปวช./ปวส.)

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.)

สาขาการจัดการ (ปวส.)

 


ติดต่อวิทยาลัย

Address: 130 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Phone: 02-979-6720

Email: p.tech.phathum@gmail.com